event photography

#phuketphotoshoot #phuketphotographer #phuketdestination

Phuket Vegetarian Festival

Phuket Vegetarian Festival เทศกาลกินเจภูเก็ตเทศกาลถือศีลกินผักที่ภูเก็ต (เทศกาลกินเจภูเก็ต) มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก จะจัดขึ้นเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น วันนี้ผมมีภาพบรรยากาศงานมาให้ชมครับ ภาพทั้งหมดนี้เป็นพิธี”อิ้วเก้ง”หรือแห่พระรอบเมืองของศาลเจ้าส่ามอ๋องหู้ เชิงทะเล...

Read More
More Information